DLLS y descripciones


Elige inicial: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
C:\HostingSpaces\admin\dlls.astalaweb.com\wwwroot\T-Dll
Contenidos de la carpeta actual: /T-DLL/
./T-Dll/ -
Nombre Fichero    Tamaño (KB) Fecha Creación    Nombre Versión Descripción Empresa Copyright
t2embed (2).dll 189.77 KB 12/18/2016 3:22:21 PM          
t2embed.dll 205.50 KB 12/18/2016 3:22:28 PM t2embed  0, 2, 0, 81  t2embed  Microsoft Corp.  Copyright © Microsoft Corp. 1996-2000 
tabletoc.dll 33.50 KB 12/18/2016 3:22:36 PM COMPONENT  1.7.2600.2180  Componente de Tablet PC  Microsoft Corporation  Copyright © 1998-2002 Microsoft Corp. 
tapi (2).dll 25.67 KB 12/18/2016 3:22:28 PM tapi  4.10.1998  Microsoft® Windows(TM) Telephony Server  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1995-1998 
tapi.dll 18.75 KB 12/18/2016 3:22:30 PM tapiA  3.10  Microsoft® Windows(TM) Telephony Server16  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
tapi3.dll 840.00 KB 12/18/2016 3:22:33 PM TAPI3.dll  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Microsoft TAPI3  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
tapi32.dll 120.00 KB 12/18/2016 3:22:35 PM tapi32  4.10.2222  Microsoft® Windows(TM) Telephony API Client DLL  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1996-98 
tapiperf.dll 5.50 KB 12/18/2016 3:22:35 PM Telephony Performance  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Microsoft® Windows(TM) Telephony Performance Monitor  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
tapiui (2).dll 56.00 KB 12/18/2016 3:22:29 PM tapiui  4.10.1998  Microsoft® Windows(TM) Telephony API UI DLL  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1998 
tapiui.dll 83.00 KB 12/18/2016 3:22:40 PM tapiui  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  DLL de la IU de API de telefonía de Microsoft® Windows(TM)  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
tcpmonui.dll 45.50 KB 12/18/2016 3:22:42 PM tcpmonui.dll  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  DLL de la IU del monitor de puertos TCP/IP estándar  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
tcptsat (2).dll 16.00 KB 12/18/2016 3:22:26 PM   4.0.2.2717  Microsoft FrontPage TCP/IP Tester  Microsoft Corporation  Copyright © 1995-1999 Microsoft Corporation, All rights reserved. 
tcptsat.dll 16.00 KB 12/18/2016 3:22:34 PM   4.0.2.7523  Comprobador TCP/IP de Microsoft FrontPage  Microsoft Corporation  Copyright © 1995-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
tcs.dll 52.00 KB 12/18/2016 3:22:33 PM tcs  1.00  COM components for ASP, Visual Basic, Visual C++, VBScript, JavaScript, and Windows Scripting Host  RMI TECHNOLOGIES  (c) 2002 RMI Technologies for the Haneng Network family products 
ter32.dll 1,080.00 KB 12/18/2016 3:22:43 PM   9.0.1.5   TE Edit Control  Sub Systems, Inc.   Copyright © 1990-2000 
termmgr.dll 350.50 KB 12/18/2016 3:22:35 PM termmgr.dll  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Administrador de terminales TAPI3 de Microsoft  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
thawbrkr.dll 181.00 KB 12/18/2016 3:22:46 PM THAWBRKR.DLL  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Thai Word Breaker  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
thnl32.dll 145.87 KB 12/18/2016 3:22:31 PM THAWBRKR.DLL  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Thai Word Breaker  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
thumbvw.dll 196.77 KB 12/18/2016 3:22:25 PM THUMBVW.DLL  5.50.4807.2300  Thumbnail View Extension  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-2001 
thunk16.dll 35.94 KB 12/18/2016 3:22:22 PM THUMBVW.DLL  5.50.4807.2300  Thumbnail View Extension  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-2001 
thunk32.dll 23.50 KB 12/18/2016 3:22:26 PM THUMBVW.DLL  5.50.4807.2300  Thumbnail View Extension  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-2001 

Elige página: Pág. 1 - Pág. 2 - Pág. 3 - Pág. 4

Volver - Principal