DLLS y descripciones


Elige inicial: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
C:\HostingSpaces\admin\dlls.astalaweb.com\wwwroot\T-DLL
Contenidos de la carpeta actual: /T-DLL/
./T-Dll/ -
Nombre Fichero    Tamaño (KB) Fecha Creación    Nombre Versión Descripción Empresa Copyright
thunk32.dll 23.50 KB 12/18/2016 2:22:26 PM          
tlntsvrp.dll 7.00 KB 12/18/2016 2:22:33 PM tlntsvrps.dll  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Microsoft Telnet Server Proxy Stub  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
tmapi.dll 36.00 KB 12/18/2016 2:22:33 PM TMAPI  4.10.1998  Task Monitor APIs  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1998 
tmdbg.dll 116.00 KB 12/18/2016 2:22:43 PM TMAPI  4.10.1998  Task Monitor APIs  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1998 
tmdbg20.dll 178.50 KB 12/18/2016 2:22:23 PM TmDbg20  2, 0, 0, 1002  TmDbg20 DLL  Trend Micro Inc.  Copyright (C) 1999 
tmdshell.dll 56.00 KB 12/18/2016 2:22:34 PM Tmdshell  9.0.2.1255  Tmdshell Module  Trend Micro Inc.  Copyright (C) 2001-2002 Trend Micro Inc. All rights reserved. 
tmevent.dll 12.00 KB 12/18/2016 2:22:27 PM Tmdshell  9.0.2.1255  Tmdshell Module  Trend Micro Inc.  Copyright (C) 2001-2002 Trend Micro Inc. All rights reserved. 
tmplprov.dll 60.50 KB 12/18/2016 2:22:26 PM tmplprov.dll  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  WMI  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
tmupdate.dll 208.06 KB 12/18/2016 2:22:29 PM TmUpdate  1.23.0.1312  TmUpdate  Trend Micro Inc.  Copyright (C) 1998-2000 Trend Micro Inc. All rights reserved. 
toolhelp (2).dll 11.83 KB 12/18/2016 2:22:35 PM TOOLHELP  4.10.1998  Windows Debug/Tool helper library  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1991-1998 
toolhelp.dll 13.56 KB 12/18/2016 2:22:28 PM TOOLHELP  3.10  Windows Debug/Tool helper library  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 1981-1996 
tools.dll 30.50 KB 12/18/2016 2:22:35 PM tools.dll  6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Herramientas de MSWC  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
tp.dll 9.02 KB 12/18/2016 2:22:23 PM tools.dll  6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Herramientas de MSWC  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
tphone32.dll 66.50 KB 12/18/2016 2:22:37 PM tools.dll  6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Herramientas de MSWC  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
tquery.dll 1,650.50 KB 12/18/2016 2:22:46 PM tquery.dll  9.107.5512.0  Microsoft Tripoli Query  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1998. All rights reserved. 
traapi.dll 108.00 KB 12/18/2016 2:22:29 PM TraApi  1.23.0.1312  Trend Remote Agent API DLL  Trend Micro Inc.  Copyright (C) 1998-2000 Trend Micro Inc. All rights reserved. 
traffic.dll 30.50 KB 12/18/2016 2:22:22 PM traffic.dll  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Microsoft Traffic Control 1.0 DLL  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
translateshim.dll 20.00 KB 12/18/2016 2:22:29 PM traffic.dll  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Microsoft Traffic Control 1.0 DLL  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
transmgr.dll 168.00 KB 12/18/2016 2:22:37 PM transmgr  9.0  transmgr  DataViz, Inc.  Copyright © 1997-1999 by DataViz, Inc. 
trialoc (2).dll 29.77 KB 12/18/2016 2:22:45 PM trialoc  5.50.4807.2300  Internet Connection Wizard Trial Reminder Helper  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1991-1999 
trialoc.dll 40.00 KB 12/18/2016 2:22:22 PM trialoc  6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148)  Internet Connection Wizard Trial Reminder Helper  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 

Elige página: Pág. 1 - Pág. 2 - Pág. 3 - Pág. 4

Volver - Principal