DLLS y descripciones


Elige inicial: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
C:\HostingSpaces\admin\dlls.astalaweb.com\wwwroot\M-Dll
Contenidos de la carpeta actual: /M-DLL/
./M-Dll/ -
Nombre Fichero    Tamaño (KB) Fecha Creación    Nombre Versión Descripción Empresa Copyright
mpg4dmod (2).dll 234.33 KB 12/18/2016 2:42:27 PM          
mpg4dmod.dll 235.00 KB 12/18/2016 2:42:27 PM mpg4dmod.dll  9.00.00.3250  Corona Windows Media MPEG-4 Video Decoder  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
mplapx.dll 60.00 KB 12/18/2016 2:42:23 PM mpg4dmod.dll  9.00.00.3250  Corona Windows Media MPEG-4 Video Decoder  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
mpr.dll 56.00 KB 12/18/2016 2:42:24 PM MPR  4.10.1998  WIN32 Network Interface DLL  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1993-1998 
mprddm.dll 67.50 KB 12/18/2016 2:42:25 PM mprddm.dll  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Supervisor del Administrador de marcado a petición  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
mprdim.dll 48.00 KB 12/18/2016 2:42:24 PM MPRDIM.DLL  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Dynamic Interface Manager  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
mprmsg.dll 106.00 KB 12/18/2016 2:42:24 PM routemsg.DLL  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  DLL de mensajes de Servicio de enrutador de protocolos múltiples  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
mprserv.dll 152.00 KB 12/18/2016 2:42:25 PM MPRSERV  4.10.2222  Multinet Router  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1992-1998 
mprui.dll 46.50 KB 12/18/2016 2:42:24 PM MPRUI.DLL  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Proveedor múltiple  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
mpvis.dll 336.00 KB 12/18/2016 2:42:34 PM MPVIS.DLL  10.00.00.3646  Visualización del Reproductor de Windows Media  Microsoft Corporation  (©) Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
mqad.dll 135.00 KB 12/18/2016 2:42:26 PM   5.01.1108  Windows NT MQ Client AD Access  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2000 
mqcertui.dll 10.50 KB 12/18/2016 2:42:25 PM   5.01.1020  Windows NT Certificate Dialogs  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2000 
mqdscli.dll 46.00 KB 12/18/2016 2:42:27 PM   5.01.1108  Windows NT MQ Client Directory Service  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2000 
mqgentr.dll 59.50 KB 12/18/2016 2:42:26 PM   5.01.1020  MSMQ Trigger Generic Object  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2000 
mqise.dll 16.50 KB 12/18/2016 2:42:26 PM   5.01.1108  MSMQ ISAPI EXTENSION  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2000 
mqlogmgr.dll 87.00 KB 12/18/2016 2:42:27 PM MSDTCLOG.DLL  2001.12.4414.255  MS DTC log manager DLL  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1995-1998 
mqoa.dll 220.00 KB 12/18/2016 2:42:28 PM   5.01.1108  Message Queuing ActiveX Interface  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2000 
mqperf.dll 8.00 KB 12/18/2016 2:42:27 PM   5.01.1020  Windows NT MQ Performance Coutners  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2000 
mqqm.dll 645.50 KB 12/18/2016 2:42:32 PM   5.01.1108  Windows NT MQ Queue Manager  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2000 
mqrt.dll 173.00 KB 12/18/2016 2:42:30 PM   5.01.1108  Windows NT MQ Run time DLL  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2000 
mqrtdep.dll 120.50 KB 12/18/2016 2:42:29 PM   5.01.1108  Message Queueing Dependent Client  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2000 

Elige página: Pág. 1 - Pág. 2 - Pág. 3 - Pág. 4 - Pág. 5 - Pág. 6 - Pág. 7 - Pág. 8 - Pág. 9 - Pág. 10 - Pág. 11 - Pág. 12 - Pág. 13 - Pág. 14 - Pág. 15 - Pág. 16 - Pág. 17 - Pág. 18 - Pág. 19 - Pág. 20 - Pág. 21 - Pág. 22 - Pág. 23 - Pág. 24 - Pág. 25 - Pág. 26

Volver - Principal