DLLS y descripciones


Elige inicial: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
C:\HostingSpaces\admin\dlls.astalaweb.com\wwwroot\D-Dll
Contenidos de la carpeta actual: /D-DLL/
./D-Dll/ -
Nombre Fichero    Tamaño (KB) Fecha Creación    Nombre Versión Descripción Empresa Copyright
dispex (2).dll 44.05 KB 12/18/2016 1:36:25 PM          
dispex.dll 44.05 KB 12/18/2016 1:36:26 PM dispex.dll  5.6.0.6330  Microsoft (r) DispEx  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 2001 
dlcndi.dll 2.43 KB 12/18/2016 1:36:22 PM dispex.dll  5.6.0.6330  Microsoft (r) DispEx  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 2001 
dlltext.dll 27.30 KB 12/18/2016 1:36:25 PM dispex.dll  5.6.0.6330  Microsoft (r) DispEx  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 2001 
dmband (2).dll 40.00 KB 12/18/2016 1:36:25 PM dmband.dll  4.06.03.0518  Microsoft DirectMusic Band  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 1994-1999 
dmband.dll 28.00 KB 12/18/2016 1:36:26 PM Microsoft DirectMusic Band  5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Microsoft DirectMusic Band  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
dmcolor (2).dll 17.84 KB 12/18/2016 1:36:26 PM DMCOLOR  4.90.3000  Universal printer driver color printing support libary  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1991-1998 
dmcolor.dll 14.40 KB 12/18/2016 1:36:26 PM DMCOLOR  4.90.3000  Universal printer driver color printing support libary  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1991-1998 
dmcompos (2).dll 60.00 KB 12/18/2016 1:36:27 PM dmcompos.dll  4.06.03.0518  Microsoft DirectMusic Composer  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 1994-1999 
dmcompos.dll 60.00 KB 12/18/2016 1:36:28 PM Microsoft DirectMusic Composer  5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Microsoft DirectMusic Composer  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
dmconfig.dll 323.00 KB 12/18/2016 1:36:33 PM dmconfig  2600.0.503.0  Logical Disk Manager Configuration Library  Microsoft Corp., Veritas Software  Copyright © 1985-2000 Microsoft Corporation. All rights reserved. Portions Copyright © 1997-2000 Veritas Software. All rights reserved. 
dmdlgs.dll 267.50 KB 12/18/2016 1:36:29 PM dmdlgs  2600.0.503.0  Disk Management Snap-in Dialogs  Microsoft Corp.  Copyright© 1985-2000 Microsoft Corporation. All rights reserved. 
dmdskmgr.dll 196.00 KB 12/18/2016 1:36:30 PM dmdskmgr  2600.2180.503.0  Disk Management Snap-in Support Library  Microsoft Corp.  Copyright© 1985-2000 Microsoft Corporation. All rights reserved. 
dmdskres.dll 125.50 KB 12/18/2016 1:36:30 PM dmdskres  2600.0.503.0  Recursos del complemento de administración de discos  Microsoft Corp.  Copyright© 1985-2000 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
dmime (2).dll 88.00 KB 12/18/2016 1:36:31 PM dmime.dll  4.06.03.0518  Microsoft DirectMusic Interactive Music Engine  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 1994-1999 
dmime.dll 177.00 KB 12/18/2016 1:36:31 PM Microsoft DirectMusic Interactive Engine  5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Microsoft DirectMusic Interactive Engine  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
dmintf.dll 18.00 KB 12/18/2016 1:36:30 PM dmintf  2600.0.503.0  Disk Management DCOM Interface Stub  Microsoft Corp.  Copyright© 1985-2000 Microsoft Corp. All rights reserved. 
dmloader (2).dll 36.00 KB 12/18/2016 1:36:30 PM dmloader.dll  4.06.03.0518  Microsoft DirectMusic Loader  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 1994-1999 
dmloader.dll 35.00 KB 12/18/2016 1:36:30 PM Microsoft DirectMusic Loader  5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Microsoft DirectMusic Loader  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
dmocx.dll 19.00 KB 12/18/2016 1:36:31 PM dmocx  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  OCX TreeView  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
dmscript.dll 80.50 KB 12/18/2016 1:36:32 PM Microsoft DirectMusic Scripting  5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Microsoft DirectMusic Scripting  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 

Elige página: Pág. 1 - Pág. 2 - Pág. 3 - Pág. 4 - Pág. 5 - Pág. 6 - Pág. 7 - Pág. 8 - Pág. 9 - Pág. 10 - Pág. 11 - Pág. 12

Volver - Principal