DLLS y descripciones


Elige inicial: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
C:\HostingSpaces\admin\dlls.astalaweb.com\wwwroot\P-Dll
Contenidos de la carpeta actual: /P-DLL/
./P-Dll/ -
Nombre Fichero    Tamaño (KB) Fecha Creación    Nombre Versión Descripción Empresa Copyright
pppndi.dll 2.11 KB 12/18/2016 1:47:53 PM          
pr3240.dll 73.58 KB 12/18/2016 1:47:54 PM PR3221  4.8.0.2  Netscape 32-bit Portable Runtime  Netscape Communications Corporation  Copyright Netscape Communications. 1994, 1995 
prefui32.dll 12.19 KB 12/18/2016 1:47:54 PM PR3221  4.8.0.2  Netscape 32-bit Portable Runtime  Netscape Communications Corporation  Copyright Netscape Communications. 1994, 1995 
prflbmsg.dll 18.00 KB 12/18/2016 1:47:54 PM PRFLBMSG.DLL  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Mensajes de suceso Perflib  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
progdl.dll 47.09 KB 12/18/2016 1:47:54 PM PROGDL.DLL  5.4.1103.3  Microsoft QMgr  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-1999 
propdefs.dll 164.00 KB 12/18/2016 1:47:55 PM propdefs.dll  9.107.5512.0  Microsoft PKM Search Property Definition DLL  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1998. All rights reserved. 
provthrd.dll 231.50 KB 12/18/2016 1:47:56 PM provthrd.dll  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  WMI Provider Thread & Log Library  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
psapi.dll 17.77 KB 12/18/2016 1:47:55 PM PSAPI  4.00  Process Status Helper  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-1996 
psbase.dll 65.77 KB 12/18/2016 1:47:56 PM psbase.dll  5.00.1877.5  Protected Storage default provider  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-1998 
pschdprf.dll 10.50 KB 12/18/2016 1:47:55 PM PSched Performance  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Microsoft® Windows(TM) PSched Performance Monitor  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
psdcscm.dll 32.06 KB 12/18/2016 1:47:56 PM PSDCSCM  2000.080.0194.00  SQL Server DCOM SCM Object Proxy DLL  Microsoft Corporation  © 1988-2000 Microsoft Corp. All rights reserved. 
psisdecd.dll 355.00 KB 12/18/2016 1:47:57 PM          
psnppagn.dll 8.00 KB 12/18/2016 1:47:56 PM ProxyRemote.DLL  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  DCOM Proxy for NPPAgent Object  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
pstorec.dll 64.00 KB 12/18/2016 1:47:57 PM pstorec.dll  5.00.1877.3  Protected Storage COM interfaces  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-1998 
pstorerc.dll 42.77 KB 12/18/2016 1:47:57 PM pstorerc.dll  5.00.1877.5  Protected Storage resources  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-1998 
pwd.dll 40.05 KB 12/18/2016 1:47:57 PM pwd  1.23.0.1312  pwd  Trend Micro Inc.  Copyright (C) 1998-2000 Trend Micro Inc. All rights reserved. 
pwsdata.dll 9.41 KB 12/18/2016 1:47:57 PM pwsdata.dll  4.02.0690  PWS Data Collector  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-1997 

Elige página: Pág. 1 - Pág. 2 - Pág. 3 - Pág. 4

Volver - Principal