DLLS y descripciones


Elige inicial: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
C:\HostingSpaces\admin\dlls.astalaweb.com\wwwroot\D-Dll
Contenidos de la carpeta actual: /D-DLL/
./D-Dll/ -
Nombre Fichero    Tamaño (KB) Fecha Creación    Nombre Versión Descripción Empresa Copyright
dc210.dll 44.50 KB 12/18/2016 1:35:55 PM          
dc240.dll 112.00 KB 12/18/2016 1:36:00 PM DC240 SDK Specific Layer  2, 0, 8, 0  DC240.DLL  Eastman Kodak Japan Limited  Copyright (C) 1999 Eastman Kodak Company 
dc265.dll 225.00 KB 12/18/2016 1:36:04 PM DC265 1.0.0600  1, 0, 600, 0  DC265 1.0.0600  Eastman Kodak Company  Copyright © 1999 
dc280.dll 120.00 KB 12/18/2016 1:36:01 PM DC280 SDK Specific Layer  1, 0, 16, 0  DC280.DLL  Eastman Kodak Company  Copyright (C) 1999 Eastman Kodak Company 
dcap16.dll 2.80 KB 12/18/2016 1:35:52 PM DCAP16  4.3.2519  NetMeeting video capture APIs  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corporation 1996-1999 
dcap32 (2).dll 15.77 KB 12/18/2016 1:35:56 PM DCAP32  4.3.2519  NetMeeting video capture APIs  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corporation 1996-1999 
dcap32.dll 40.00 KB 12/18/2016 1:35:59 PM DCAP32  5.1.2600.2180  API de captura de vídeo de NetMeeting para Windows NT  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corporation 1996-1999 
dciman.dll 6.77 KB 12/18/2016 1:35:56 PM dciman.dll  4.0.950  DCI Manager 1.00  Intel(R) Corp., Microsoft Corp.  Copyright (c) 1992-1995 Intel/Microsoft Corporation. 
dciman32 (2).dll 5.50 KB 12/18/2016 1:35:56 PM dciman.dll  4.0.950  DCI Manager 1.00  Intel(R) Corp., Microsoft Corp.  Copyright (c) 1992-1995 Intel/Microsoft Corporation. 
dciman32.dll 24.00 KB 12/18/2016 1:36:00 PM dciman.dll  4.03.1998  DCI Manager 1.00  Intel(R) Corp., Microsoft Corp.  Copyright (c) 1992-1998 Intel/Microsoft Corporation. 
dcpr.dll 183.50 KB 12/18/2016 1:36:07 PM dciman.dll  4.03.1998  DCI Manager 1.00  Intel(R) Corp., Microsoft Corp.  Copyright (c) 1992-1998 Intel/Microsoft Corporation. 
ddao35.dll 196.00 KB 12/18/2016 1:36:08 PM DDAO35  3.50.3710.0  Microsoft DAO C++ Library  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 1995-1996 
ddemirc.dll 44.00 KB 12/18/2016 1:36:03 PM DDAO35  3.50.3710.0  Microsoft DAO C++ Library  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 1995-1996 
ddeml (2).dll 31.48 KB 12/18/2016 1:36:03 PM DDEML  4.10.1998  DDE Management library  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1991-1998 
ddeml.dll 38.50 KB 12/18/2016 1:36:05 PM DDEML  3.50  Biblioteca de administración de DDE  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 1981-1996 
ddraw (2).dll 326.00 KB 12/18/2016 1:36:12 PM DDraw.dll  4.08.01.0881  Microsoft DirectDraw  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 1994-2001 
ddraw.dll 292.00 KB 12/18/2016 1:36:12 PM ddraw.dll  4.06.03.0518  Microsoft DirectDraw  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 1994-1999 
ddraw16.dll 27.34 KB 12/18/2016 1:36:06 PM ddraw16.dll  4.06.03.0518  Microsoft DirectDraw  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 1994-1999 
ddrawex.dll 36.00 KB 12/18/2016 1:36:07 PM ddrawex.dll  4.86.03.0518  Microsoft DirectDrawEx  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corp. 1994-1999 
debmp.dll 76.00 KB 12/18/2016 1:36:08 PM DE05BMP  5.1.0.1050 [Nov.15.1997]  Inso Display Engine [Bitmap]  Inso Corporation  Copyright © Inso Corporation 1991-1997 
deco_32.dll 222.50 KB 12/18/2016 1:36:12 PM Format # 4  6.1  32-bit Fractal Image Decoder Library  Iterated Systems, Inc.  Copyright Iterated Systems, Inc. 1991-1996 

Elige página: Pág. 1 - Pág. 2 - Pág. 3 - Pág. 4 - Pág. 5 - Pág. 6 - Pág. 7 - Pág. 8 - Pág. 9 - Pág. 10 - Pág. 11 - Pág. 12

Volver - Principal