DLLS y descripciones


Elige inicial: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
C:\HostingSpaces\admin\dlls.astalaweb.com\wwwroot\K-Dll
Contenidos de la carpeta actual: /K-DLL/
./K-Dll/ -
Nombre Fichero    Tamaño (KB) Fecha Creación    Nombre Versión Descripción Empresa Copyright
kbdcz.dll 7.00 KB 12/18/2016 1:40:48 PM          
kbdcz1.dll 6.50 KB 12/18/2016 1:40:49 PM kbdcz1 (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Czech_101 Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdcz2.dll 6.50 KB 12/18/2016 1:40:49 PM kbdcz2 (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Czech_Programmer's Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdda.dll 6.00 KB 12/18/2016 1:40:49 PM kbdda (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Danish Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbddiv1.dll 5.50 KB 12/18/2016 1:40:49 PM kbddiv1 (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Divehi Phonetic Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbddiv2.dll 5.50 KB 12/18/2016 1:40:49 PM kbddiv2 (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Divehi Typewriter Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbddv.dll 5.00 KB 12/18/2016 1:40:49 PM kbddv (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Dvorak US English Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdes.dll 6.00 KB 12/18/2016 1:40:49 PM kbdes (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Spanish Alernate Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdest.dll 6.00 KB 12/18/2016 1:40:49 PM kbdest (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Estonia Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdfa.dll 5.50 KB 12/18/2016 1:40:50 PM kbdfa (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Farsi Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdfc.dll 6.00 KB 12/18/2016 1:40:50 PM kbdfc (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Canadian French Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdfi.dll 6.00 KB 12/18/2016 1:40:50 PM kbdfi (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Finnish Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdfi1.dll 7.00 KB 12/18/2016 1:40:50 PM kbdfi1 (3.12)  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Finnish-Swedish with Sami Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdfo.dll 6.00 KB 12/18/2016 1:40:50 PM kbdfo (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Færoese Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdfr.dll 6.00 KB 12/18/2016 1:40:51 PM kbdfr (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  French Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdgae.dll 5.50 KB 12/18/2016 1:40:50 PM kbdgae (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Gaelic Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdgeo.dll 5.00 KB 12/18/2016 1:40:50 PM kbdgeo (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Georgian Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdgkl.dll 6.00 KB 12/18/2016 1:40:51 PM kbdgkl (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Greek_Latin Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdgr.dll 6.00 KB 12/18/2016 1:40:51 PM kbdgr (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  German Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdgr1.dll 6.00 KB 12/18/2016 1:40:51 PM kbdgr1 (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  German_IBM Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 
kbdhe.dll 5.50 KB 12/18/2016 1:40:51 PM kbdhe (3.11)  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Greek Keyboard Layout  Microsoft Corporation  © Microsoft Corporation. All rights reserved. 

Elige página: Pág. 1 - Pág. 2 - Pág. 3 - Pág. 4 - Pág. 5 - Pág. 6 - Pág. 7

Volver - Principal