DLLS y descripciones


Elige inicial: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
C:\HostingSpaces\admin\dlls.astalaweb.com\wwwroot\M-Dll
Contenidos de la carpeta actual: /M-DLL/
./M-Dll/ -
Nombre Fichero    Tamaño (KB) Fecha Creación    Nombre Versión Descripción Empresa Copyright
msdmo.dll 49.27 KB 12/18/2016 2:42:59 PM          
msdt70.dll 3,132.07 KB 12/18/2016 2:43:46 PM MSDT70  7.00.8948.0  Microsoft Visual Database Tools  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1997-2000 
msdt70ui.dll 160.00 KB 12/18/2016 2:43:00 PM MSDT70UI  7.00.8948.0  Microsoft Visual Database Tools  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1997-2000 
msdtc.dll 22.77 KB 12/18/2016 2:42:59 PM MSDTC.DLL  1999.6.854.0  MS DTC SCM interface DLL  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1995-1998 
msdtcprx.dll 185.27 KB 12/18/2016 2:43:01 PM MSDTCPRX.DLL  1999.6.854.0  MS DTC OLE Transactions interface proxy DLL  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1995-1998 
msdtcstp.dll 80.50 KB 12/18/2016 2:43:01 PM NTDTCSETUP.DLL  2001.12.4414.42    Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1995-1998 
msdtctm.dll 511.77 KB 12/18/2016 2:43:05 PM MSDTCTM.DLL  1999.6.854.0  MS DTC transaction manager state machine DLL  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1995-1998 
msdtcuiu.dll 157.50 KB 12/18/2016 2:43:03 PM msdtcui.DLL  2001.12.4414.258  MS DTC administrative component DLL  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1995-1998 
msdxmlc (2).dll 5.00 KB 12/18/2016 2:43:01 PM MPlayer2.exe  6.4.07.1117  Windows Media Player  Microsoft Corporation  Copyright (C) 1992-1999 Microsoft Corp. 
msdxmlc.dll 4.03 KB 12/18/2016 2:43:01 PM MPlayer2.exe  6.4.09.1125  Reproductor de Windows Media  Microsoft Corporation  Copyright (C) 1992-1999 Microsoft Corp. 
msencode.dll 92.27 KB 12/18/2016 2:43:04 PM          
msexch40 (2).dll 488.27 KB 12/18/2016 2:43:10 PM MSEXCH40  4.00.2927.2  Microsoft Jet Exchange Isam  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1995-1999 
msexch40.dll 500.03 KB 12/18/2016 2:43:11 PM MSEXCH40  4.00.6807.0  Microsoft Jet Exchange Isam  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1995-1999 
msexcl40 (2).dll 316.27 KB 12/18/2016 2:43:15 PM MSEXCL40  4.00.2927.9  Microsoft Jet Excel Isam  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1993-1999 
msexcl40.dll 312.03 KB 12/18/2016 2:43:26 PM MSEXCL40  4.00.8618.0  Microsoft Jet Excel Isam  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1993-1999 
msgccmcs.dll 35.27 KB 12/18/2016 2:43:10 PM MSGCCMCS  4.3.2519  MSGCCMCS Library  Microsoft Corporation  Copyright © Microsoft Corporation 1996-1999 
msgprox.dll 88.07 KB 12/18/2016 2:43:11 PM MSGPROX  2000.080.0194.00  SQL Server Proxy Message Datasource Provider  Microsoft Corporation  © 1988-2000 Microsoft Corp. All rights reserved. 
msgr3en.dll 3,092.00 KB 12/18/2016 2:45:04 PM msgr3en  3.1.3921  Microsoft English Natural Language Server  Microsoft Corporation  Copyright (c) 1996-2002 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. 
msgrocm.dll 15.00 KB 12/18/2016 2:43:10 PM MSGROCM  4.7.3000 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Complemento Administrador OC de Windows Messenger  Microsoft Corporation  Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-1999 
msgsc.dll 66.58 KB 12/18/2016 2:43:11 PM msmsgsc  4.6.0076  Messenger Service  Microsoft Corporation  Copyright (c) Microsoft Corporation 1997-2001 
msgslang.dll 216.27 KB 12/18/2016 2:43:12 PM msgslang  4.6.0076  Messenger Language Specific Resources--English  Microsoft Corporation  Copyright (c) Microsoft Corporation 1997-2001 

Elige página: Pág. 1 - Pág. 2 - Pág. 3 - Pág. 4 - Pág. 5 - Pág. 6 - Pág. 7 - Pág. 8 - Pág. 9 - Pág. 10 - Pág. 11 - Pág. 12 - Pág. 13 - Pág. 14 - Pág. 15 - Pág. 16 - Pág. 17 - Pág. 18 - Pág. 19 - Pág. 20 - Pág. 21 - Pág. 22 - Pág. 23 - Pág. 24 - Pág. 25 - Pág. 26

Volver - Principal